Registrere båt

Båten har ikke vært registrert før

Nyregistrering
Du mottar:
  • Båtkort som identifiserer deg som eier
  • 2 registreringsskilter med registreringsnummer
  • Medlemsbladet "RS Magasinet" 

Pris: kr 400,-

Ved nyregistrering må eierforholdet for båt og motor dokumenteres for de siste tre foregående år.

Jeg vet båtens registreringsnummer

Omregistrering
Du mottar:
  • Båtkort som identifiserer deg som eier
  • Medlemsbladet "RS Magasinet"

Pris: kr 250,-

Ved omregistrering må eierforholdet dokumenteres tilbake til siste registrerte eier med kopi av kjøpekontrakt eller salgsbekreftelse